REGULAMIN ZABAWY „Dbam o rower – zadania matematyczne”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Zabawa pod nazwą „Dbam o rower – zadania matematyczne”. Przedmiotem zabawy jest rozwiązanie zadań matematycznych. Wynikiem końcowym jest liczba, która kryje się pod niewiadomą oznaczoną zdjęciem roweru.
§ 2
Organizatorem zabawy oraz fundatorem nagrody jest K.T.J. Kolor Sp. z.o.o.
ul. Uniejowska 18, 98-200 Sieradz zwany dalej „Organizator Zabawy”.
§ 3
Zabawa jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, dla fanów strony Dbam o Rower (adres URL: https://www.facebook.com/DbamORower
§ 4
Zabawa trwa od 10.02.2017 r. od godz. 12:00, do 20.02.2017 r. do godz. 10:00.

II. UCZESTNICY ZABAWY
§ 5
Uczestnikami Zabawy może być każda osoba pełnoletnia, która w okresie od 10.02.2017 r. od godz. 12:00, do 20.02.2017 r. do godz. 10:00 rozwiąże zadania oraz PUBLICZNIE udostępni grafikę konkursową.
§ 6
Uczestnikami Zabawy nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Zabawy oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. uczestnikiem zabawy nie może być osoba, która w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zwyciężyła w jakimkolwiek konkursie organizowanym na stronach Organizatora, tj. https://www.facebook.com/DbamORower oraz https://www.facebook.com/DbamOBron.
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Zabawy jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Zabawy będą przetwarzane w celu realizacji Zabawy. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG ZABAWY

§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Zabawy i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).
2. Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową o przyznaniu nagrody.

§ 9
1. Aby przystąpić do Zabawy należy:
– zapoznać się z Regulaminem Zabawy
– rozwiązać przedstawione na grafice równania
– w komentarzu pod grafiką podać wynik.
– udostępnić PUBLICZNIE grafikę konkursową
2. Losowanie  zwycięzcy 21 lutego 2017 o godz. 10:00.

IV. NAGRODY

§ 10
Przewidziano 1 zestaw nagród – preparaty do czyszczenia i konserwacji roweru:
preparat Brunox Bike Fit 200 ml
preparat Brunox Bike Fit 25 ml
preparat Brunox Top-Kett 100 ml
preparat Brunox Top-Kett 25 ml
preparat Brunox Deo 100 ml
Szczotka SPIRO do czyszczenia łańcucha

Nagroda zostanie wysłana w przeciągu tygodnia od przyznania.

§ 12
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania nagród.
2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.